РЕШЕНИЯ МФСТ

Решения Конференций МФСТ (pdf)

Решения Президиума МФСТ (pdf)